Игри

Информация за страница Кладница

         Кладница и име на село, което се намира сравнително близо до столицата София, в област Перник. Името е сходно с това на един от най-известните сортове гъби, но в случая това е единственото общо между двете понятия. Южните части на Витоша, в които е разположено селото, до голяма степен определят и неговият планински район. Черни връх, Острица и Селимица са три от най-известните върхове на територията на Витоша и от тази гледна точка селото се явава нещо като начален етап за похода към тях. Гористият район е представен главно от иглолистни растения, като има и  различни по вид гъби. Наред с това на места се срещат и потоци, както и колектори. Последните играят ролята на водоснабдители за град Перник, в който напоследък има сериозни проблеми с наличието на вода. Кладнишка и Матница са две от реките, свързани със селото, а най-често срещаният вид почви са излужените канелени.

        Само на четири килиметра в околностите на Кладница се намира язовир Студена и едноименната ловна резиденция. Към днешна дата това е по-скоро ловно стопанство, но интерес представляват живеещите на територията животински дивечови видове. Основните разновидности са сред сърните и елените, но дивите свине и мечките също се срещат сравнително често. Най-близкото населено място до селото е Рударци, но и разстоянието до Перник и София не е никак голямо. До столицата дистанцията се измерва на осемнадесет километра, а до Перник –на 13 км. Селимица е на три км разстояние и в миналото има славата на една от най-предпочитаните зимни дестинации за туризъм. Но за съжаление от 2005-та година до днешна дата тя не само остава на заден план в сметката на туристите, но и като цяло има занемарен и запуснат вид. Но Рударци сега е главната туристическа атракция в района и най-силният коз е определено трите плажа с басейни. Те се захранват от топли минерални води, така че в това отношение може да си съперничи с най-известния ни минерален курорт – Велинград. Между другото преди да стане самостоятелно село, Рударци е кладнишка махала и днес двете места образуват общ туристически комплекс за Перник и София.

        Според една от най-разпространените исторически легенди за Кладница местните жители се крият в манастира дълго време, щом научават за идването на османските войски. Турците решават, че единственият начин да накарат българите да се предадт, е като им спрат водния приток. За тази цел се открадва детето на една жена от Студена, чийто съпруг е кладненец. Османците заплашват жената, че ще заколят детето, ако не им посочи къде точно се намира изворът и това в крайна сметка принуждава крилите се в манастира хора да излязат. Последва масово клане на хората и това става причина то да носи сегашното си име. Освен това от този период е датирано старото съперничество между жителите на двете села, тоест между кладненци и студенци. През 1718-та година кърджалийски отряд има сражение с хайдушка чета, в която надделяват и от там се насочват към манастира. Подлагат го на пълно опожаряване и освен това отнемат живота на 25 души във вътрешността на манастира.

eXTReMe Tracker